Anvisningar för begravning

Anvisningar

Här kan du läsa praktiska anvisningar för den avlidnes anhöriga.  Utdraget är från Finland Begravningsbyråers Förbund r.f.

Ni har drabbats av sorg. Trots sorgen och saknaden är det ändå vissa praktiska saker som ni behöver ta itu med. Vänd er till den begravningsbyrå ni önskar anlita eller den avlidnes hemförsamling. Begravningsbyrån behöver inte ligga i den avlidnes hemkommun.

Arrangerandet av begravningen kan påbörjas genast efter att personen har avlidit, innan begravningstillståndet utfärdats.

 

Begravningstillstånd

Den behandlande läkaren skriver ett begravningstillstånd, om dödsorsaken inte behöver utredas närmare. I annat fall skrivs begravningstillstånd efter att vidare undersökningar har gjorts.

Dödsattest

Dödsattesten skrivs när dödsorsaken är utredd, vilket kan ta flera månader i anspråk. Dödsattesten behövs inte för att sköta angelägenheter hos myndigheterna.

Anmälning av dödsfall

Anmälan om dödsfallet går tjänstevägen till magistraten för registrering i befolkningsdatasystemet, varifrån informationen går vidare till t.ex. församlingen, Folkpensionsanstalten, de flesta banker osv.

Arrangerande av begravning

Det enklaste sättet att organisera begravning är att kontakta en begravningsbyrå efter eget val. Begravningsbyrån ordnar begravningen på ett tillförlitligt och sakkunnigt sätt.

Gravplats

I allmänhet ligger gravplatsen på en kyrkogård. En överenskommelse om att använda en grav som redan är i familjens besittning kan göras på begravningsbyrån. För att få en ny gravplats behöver man inte vara församlingsmedlem, utan församlingen är skyldig att överlåta en gravplats till alla som har bott i kommunen. Den bästa informationen om övriga gravplatser får ni av församlingen eller begravningsbyrån.

Kistbegravning

Jordfästningen är i det närmaste likadan vid både kistbegravning och kremering. Efter jordfästningen bärs kistan vanligen ut ur kyrkan eller kapellet, följs av de anhöriga och sänks ner i graven. Jordfästningsorden kan även uttalas vid graven.

Kremering
Vid kremering lämnas kistan och blomsterhyllningarna vanligen i kapellet efter jordfästningen och förs till krematoriet av församlingen. Är begravningen i kyrkan bärs kistan och blommorna ut till bilen, om en grav finns förs blommorna dit. Gravsättning av askan sker vanligen på en separat överenskommen tidpunkt. Enligt begravningslagen ska den avlidnes aska inom ett år efter kremeringen placeras på en plats på ett bestående sätt.
Minnesstund

Efter jordfästningen eller begravningsakten ordnas i allmänhet en minnesstund. Den kan hållas hemma, i församlingens lokaliteter eller i andra lämpliga lokaler.

Begravningskostnader

Begravningskostnaderna betalas i första hand med den avlidnes medel och från den avlidnes konto. Om den avlidne inte har egna medel för begravningen kan begravningsbidrag sökas hos socialväsendet på den avlidnes sista boningsort. Socialväsendet bekostar vanligen obligatoriska minimikostnader för begravning av den avlidne.

Bouppteckning

Bouppteckning ska förrättas efter alla personer som har bott och dött i Finland inom tre månader från dödsfallet. Vid behov kan man ansöka om förlängning av tiden. Bouppteckningen är en anmälan över den avlidnes arvingar, tillgångar och skulder, och lämnas in till skattebyrån.

Minneslista för anhöriga

Det finns mycket att ordna efter ett dödsfall. Det kan till exempel finnas behov av att kontrollera den tomma bostaden, tömma kylskåpet och sköta om eventuella husdjur. Egendom som hör till den avlidne bör hämtas från sjukhuset. Hela minneslistan hittas i länken nedan.

Du når Fants begravningsbyrå dygnet runt per telefon

Besöksadress:

Centrumvägen 3  (Vallonia huset)

65610 Korsholm

06 322 2744

06 322 2745

050 313 8142

begravningsbyrafant@netikka.fi

Öppet:

Måndagar- fredagar kl. 9.00-16.30
 

JOUR DYGNET RUNT

 

 

Vi står till tjänst när sorgen har drabbat er

Varukorg